โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 2 1 2 0 18
ร้อยละ 20.69 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 6 6 6 3 0 40
ร้อยละ 9.84 % 9.84 % 9.84 % 4.92 % 0.00 % 65.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 12 8 7 5 0 58
ร้อยละ 13.33 % 8.89 % 7.78 % 5.56 % 0.00 % 64.44 %

90 : 12 , 8 , 7 , 5 , 0 , 58...13.33 , 8.89 , 7.78 , 5.56 , 0.00 , 64.44 = 32 : 35.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56%

Powered By www.thaieducation.net