โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 2 1 2 19
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 8.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 5 8 10 8 36
ร้อยละ 6.94 % 6.94 % 11.11 % 13.89 % 11.11 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 5 6 10 11 10 55
ร้อยละ 5.15 % 6.19 % 10.31 % 11.34 % 10.31 % 56.70 %

97 : 5 , 6 , 10 , 11 , 10 , 55...5.15 , 6.19 , 10.31 , 11.34 , 10.31 , 56.70 = 42 : 43.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30%

Powered By www.thaieducation.net