โรงเรียนบ้านน้ำปู่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 33
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 23 20 20 2 3 81
ร้อยละ 15.44 % 13.42 % 13.42 % 1.34 % 2.01 % 54.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 5 4 13 0 1 61
ร้อยละ 5.95 % 4.76 % 15.48 % 0.00 % 1.19 % 72.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 30 28 34 2 4 175
ร้อยละ 10.99 % 10.26 % 12.45 % 0.73 % 1.47 % 64.10 %

189 : 25 , 24 , 21 , 2 , 3 , 114...13.23 , 12.70 , 11.11 , 1.06 , 1.59 , 60.32 = 75 : 39.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90%

Powered By www.thaieducation.net