โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง (สพป.หนองบัวลำภู เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนัดตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 22
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 6 0 5 3 0 47
ร้อยละ 9.84 % 0.00 % 8.20 % 4.92 % 0.00 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 8 0 8 4 0 69
ร้อยละ 8.99 % 0.00 % 8.99 % 4.49 % 0.00 % 77.53 %

89 : 8 , 0 , 8 , 4 , 0 , 69...8.99 , 0.00 , 8.99 , 4.49 , 0.00 , 77.53 = 20 : 22.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net