โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 9
ร้อยละ 26.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 7 12 0 0 27
ร้อยละ 9.80 % 13.73 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 9 9 12 0 0 36
ร้อยละ 13.64 % 13.64 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %

66 : 9 , 9 , 12 , 0 , 0 , 36...13.64 , 13.64 , 18.18 , 0.00 , 0.00 , 54.55 = 30 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net