โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 5
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
491
จำนวน(คน) 19 15 96 0 0 361
ร้อยละ 3.87 % 3.05 % 19.55 % 0.00 % 0.00 % 73.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 499 คน
จำนวน(คน) 20 15 98 0 0 366
ร้อยละ 4.01 % 3.01 % 19.64 % 0.00 % 0.00 % 73.35 %

499 : 20 , 15 , 98 , 0 , 0 , 366...4.01 , 3.01 , 19.64 , 0.00 , 0.00 , 73.35 = 133 : 26.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 499 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65%

Powered By www.thaieducation.net