โรงเรียนบ้านหนองยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 7 1 2 0 0 28
ร้อยละ 18.42 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 4 9 19 0 0 153
ร้อยละ 2.16 % 4.86 % 10.27 % 0.00 % 0.00 % 82.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 29
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 14 10 24 0 0 210
ร้อยละ 5.43 % 3.88 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %

223 : 11 , 10 , 21 , 0 , 0 , 181...4.93 , 4.48 , 9.42 , 0.00 , 0.00 , 81.17 = 42 : 18.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60%

Powered By www.thaieducation.net