โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 6 8 0 0 40
ร้อยละ 1.82 % 10.91 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 23 13 21 0 0 120
ร้อยละ 12.99 % 7.34 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 67.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 5 7 26 0 0 70
ร้อยละ 4.63 % 6.48 % 24.07 % 0.00 % 0.00 % 64.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 29 26 55 0 0 230
ร้อยละ 8.53 % 7.65 % 16.18 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %

232 : 24 , 19 , 29 , 0 , 0 , 160...10.34 , 8.19 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 68.97 = 72 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net