โรงเรียนบ้านหนองนา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 8 0 1 1 8
ร้อยละ 14.29 % 38.10 % 0.00 % 4.76 % 4.76 % 38.10 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 43
ร้อยละ 6.00 % 2.00 % 4.00 % 2.00 % 0.00 % 86.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 9 2 2 1 51
ร้อยละ 8.45 % 12.68 % 2.82 % 2.82 % 1.41 % 71.83 %

71 : 6 , 9 , 2 , 2 , 1 , 51...8.45 , 12.68 , 2.82 , 2.82 , 1.41 , 71.83 = 20 : 28.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17%

Powered By www.thaieducation.net