โรงเรียนวัดท่ามะนาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 2 3 2 26
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 5.56 % 8.33 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 14 1 24 15 13 55
ร้อยละ 11.48 % 0.82 % 19.67 % 12.30 % 10.66 % 45.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 15 3 26 18 15 81
ร้อยละ 9.49 % 1.90 % 16.46 % 11.39 % 9.49 % 51.27 %

158 : 15 , 3 , 26 , 18 , 15 , 81...9.49 , 1.90 , 16.46 , 11.39 , 9.49 , 51.27 = 77 : 48.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 48.73%

Powered By www.thaieducation.net