โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 1 0 4 4 29
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 0.00 % 9.76 % 9.76 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 5 5 7 11 70
ร้อยละ 8.41 % 4.67 % 4.67 % 6.54 % 10.28 % 65.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 12 6 5 11 15 99
ร้อยละ 8.11 % 4.05 % 3.38 % 7.43 % 10.14 % 66.89 %

148 : 12 , 6 , 5 , 11 , 15 , 99...8.11 , 4.05 , 3.38 , 7.43 , 10.14 , 66.89 = 49 : 33.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11%

Powered By www.thaieducation.net