โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 15 3 0 0 0 16
ร้อยละ 44.12 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 15 10 4 1 0 87
ร้อยละ 12.82 % 8.55 % 3.42 % 0.85 % 0.00 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 30 13 4 1 0 103
ร้อยละ 19.87 % 8.61 % 2.65 % 0.66 % 0.00 % 68.21 %

151 : 30 , 13 , 4 , 1 , 0 , 103...19.87 , 8.61 , 2.65 , 0.66 , 0.00 , 68.21 = 48 : 31.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79%

Powered By www.thaieducation.net