โรงเรียนบ้านตะกรุด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 35
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 4.55 % 2.27 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 1 13 2 1 87
ร้อยละ 5.45 % 0.91 % 11.82 % 1.82 % 0.91 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 41
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 6.38 % 4.26 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 11 3 18 5 1 163
ร้อยละ 5.47 % 1.49 % 8.96 % 2.49 % 0.50 % 81.09 %

154 : 10 , 3 , 15 , 3 , 1 , 122...6.49 , 1.95 , 9.74 , 1.95 , 0.65 , 79.22 = 32 : 20.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91%

Powered By www.thaieducation.net