โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 6 2 12 1 2 34
ร้อยละ 10.53 % 3.51 % 21.05 % 1.75 % 3.51 % 59.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 7 2 13 2 2 44
ร้อยละ 10.00 % 2.86 % 18.57 % 2.86 % 2.86 % 62.86 %

70 : 7 , 2 , 13 , 2 , 2 , 44...10.00 , 2.86 , 18.57 , 2.86 , 2.86 , 62.86 = 26 : 37.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14%

Powered By www.thaieducation.net