โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 9 1 2 9 6 8
ร้อยละ 25.71 % 2.86 % 5.71 % 25.71 % 17.14 % 22.86 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 4 8 3 3 84
ร้อยละ 4.67 % 3.74 % 7.48 % 2.80 % 2.80 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
255
จำนวน(คน) 10 6 6 8 7 218
ร้อยละ 3.92 % 2.35 % 2.35 % 3.14 % 2.75 % 85.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 397 คน
จำนวน(คน) 24 11 16 20 16 310
ร้อยละ 6.05 % 2.77 % 4.03 % 5.04 % 4.03 % 78.09 %

142 : 14 , 5 , 10 , 12 , 9 , 92...9.86 , 3.52 , 7.04 , 8.45 , 6.34 , 64.79 = 50 : 35.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91%

Powered By www.thaieducation.net