โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 37.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 2 1 4 2 4 9
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 18.18 % 9.09 % 18.18 % 40.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 2 4 6 2 4 12
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 20.00 % 6.67 % 13.33 % 40.00 %

30 : 2 , 4 , 6 , 2 , 4 , 12...6.67 , 13.33 , 20.00 , 6.67 , 13.33 , 40.00 = 18 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00%

Powered By www.thaieducation.net