โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 4 7 1 0 42
ร้อยละ 12.90 % 6.45 % 11.29 % 1.61 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 6 9 25 0 0 178
ร้อยละ 2.75 % 4.13 % 11.47 % 0.00 % 0.00 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 2 2 21 0 0 108
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 81.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 16 15 53 1 0 328
ร้อยละ 3.87 % 3.63 % 12.83 % 0.24 % 0.00 % 79.42 %

280 : 14 , 13 , 32 , 1 , 0 , 220...5.00 , 4.64 , 11.43 , 0.36 , 0.00 , 78.57 = 60 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58%

Powered By www.thaieducation.net