โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 3 1 2 8
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 17.65 % 5.88 % 11.76 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 9 1 4 1 2 25
ร้อยละ 21.43 % 2.38 % 9.52 % 2.38 % 4.76 % 59.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 10 3 7 2 4 33
ร้อยละ 16.95 % 5.08 % 11.86 % 3.39 % 6.78 % 55.93 %

59 : 10 , 3 , 7 , 2 , 4 , 33...16.95 , 5.08 , 11.86 , 3.39 , 6.78 , 55.93 = 26 : 44.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.07%

Powered By www.thaieducation.net