โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 0 8 4 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 7 2 21 7 0 168
ร้อยละ 3.41 % 0.98 % 10.24 % 3.41 % 0.00 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 7 2 29 11 0 204
ร้อยละ 2.77 % 0.79 % 11.46 % 4.35 % 0.00 % 80.63 %

253 : 7 , 2 , 29 , 11 , 0 , 204...2.77 , 0.79 , 11.46 , 4.35 , 0.00 , 80.63 = 49 : 19.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37%

Powered By www.thaieducation.net