โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 25
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 14 1 27 5 0 96
ร้อยละ 9.79 % 0.70 % 18.88 % 3.50 % 0.00 % 67.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 12 1 8 0 0 16
ร้อยละ 32.43 % 2.70 % 21.62 % 0.00 % 0.00 % 43.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 27 2 35 5 0 137
ร้อยละ 13.11 % 0.97 % 16.99 % 2.43 % 0.00 % 66.50 %

169 : 15 , 1 , 27 , 5 , 0 , 121...8.88 , 0.59 , 15.98 , 2.96 , 0.00 , 71.60 = 48 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50%

Powered By www.thaieducation.net