โรงเรียนวัดนาหมอบุญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 10 2 5 12 3 66
ร้อยละ 10.20 % 2.04 % 5.10 % 12.24 % 3.06 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 17 3 20 20 13 123
ร้อยละ 8.67 % 1.53 % 10.20 % 10.20 % 6.63 % 62.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 27 5 25 32 16 189
ร้อยละ 9.18 % 1.70 % 8.50 % 10.88 % 5.44 % 64.29 %

294 : 27 , 5 , 25 , 32 , 16 , 189...9.18 , 1.70 , 8.50 , 10.88 , 5.44 , 64.29 = 105 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net