โรงเรียนวัดจิกพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 2 0 2 17
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 82
ร้อยละ 6.32 % 0.00 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 86.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 0 0 0 8 48
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.79 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 11 0 9 0 10 147
ร้อยละ 6.21 % 0.00 % 5.08 % 0.00 % 5.65 % 83.05 %

119 : 9 , 0 , 9 , 0 , 2 , 99...7.56 , 0.00 , 7.56 , 0.00 , 1.68 , 83.19 = 20 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95%

Powered By www.thaieducation.net