โรงเรียนบ้านทุ่งใคร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 2 0 2 0 49
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 3 1 1 2 1 157
ร้อยละ 1.82 % 0.61 % 0.61 % 1.21 % 0.61 % 95.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 6 3 1 4 1 206
ร้อยละ 2.71 % 1.36 % 0.45 % 1.81 % 0.45 % 93.21 %

221 : 6 , 3 , 1 , 4 , 1 , 206...2.71 , 1.36 , 0.45 , 1.81 , 0.45 , 93.21 = 15 : 6.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79%

Powered By www.thaieducation.net