โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 0 0 0 2 72
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.60 % 93.51 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 3 0 0 0 5 244
ร้อยละ 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.98 % 96.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 6 0 0 0 7 326
ร้อยละ 1.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.06 % 96.17 %

329 : 6 , 0 , 0 , 0 , 7 , 316...1.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 2.13 , 96.05 = 13 : 3.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83%

Powered By www.thaieducation.net