โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 39
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 4.35 % 2.17 % 2.17 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 3 3 2 1 2 196
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 0.97 % 0.48 % 0.97 % 94.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 5 4 4 2 3 235
ร้อยละ 1.98 % 1.58 % 1.58 % 0.79 % 1.19 % 92.89 %

253 : 5 , 4 , 4 , 2 , 3 , 235...1.98 , 1.58 , 1.58 , 0.79 , 1.19 , 92.89 = 18 : 7.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11%

Powered By www.thaieducation.net