โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 0 2 0 0
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 5 5 5 4 4 0
ร้อยละ 21.74 % 21.74 % 21.74 % 17.39 % 17.39 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 7 6 5 6 4 0
ร้อยละ 25.00 % 21.43 % 17.86 % 21.43 % 14.29 % 0.00 %

28 : 7 , 6 , 5 , 6 , 4 , 0...25.00 , 21.43 , 17.86 , 21.43 , 14.29 , 0.00 = 28 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net