โรงเรียนบ้านเกาะยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 1 3 4 3 15
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 10.34 % 13.79 % 10.34 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 2 6 4 3 75
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 6.38 % 4.26 % 3.19 % 79.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 7 3 9 8 6 90
ร้อยละ 5.69 % 2.44 % 7.32 % 6.50 % 4.88 % 73.17 %

123 : 7 , 3 , 9 , 8 , 6 , 90...5.69 , 2.44 , 7.32 , 6.50 , 4.88 , 73.17 = 33 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net