โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 1 1 1 2 32
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 5.13 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 5 2 5 3 2 152
ร้อยละ 2.96 % 1.18 % 2.96 % 1.78 % 1.18 % 89.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 7 3 6 4 4 184
ร้อยละ 3.37 % 1.44 % 2.88 % 1.92 % 1.92 % 88.46 %

208 : 7 , 3 , 6 , 4 , 4 , 184...3.37 , 1.44 , 2.88 , 1.92 , 1.92 , 88.46 = 24 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net