โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.49 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 8 0 26 5 0 184
ร้อยละ 3.59 % 0.00 % 11.66 % 2.24 % 0.00 % 82.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 86
ร้อยละ 3.26 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 1.09 % 93.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 372 คน
จำนวน(คน) 11 2 28 5 1 325
ร้อยละ 2.96 % 0.54 % 7.53 % 1.34 % 0.27 % 87.37 %

280 : 8 , 2 , 26 , 5 , 0 , 239...2.86 , 0.71 , 9.29 , 1.79 , 0.00 , 85.36 = 41 : 14.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 372 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63%

Powered By www.thaieducation.net