โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 0 0 10 1 1 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.61 % 1.96 % 1.96 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 1 0 10 2 1 53
ร้อยละ 1.49 % 0.00 % 14.93 % 2.99 % 1.49 % 79.10 %

67 : 1 , 0 , 10 , 2 , 1 , 53...1.49 , 0.00 , 14.93 , 2.99 , 1.49 , 79.10 = 14 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net