โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 13
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 0 0 11 1 1 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.45 % 2.04 % 2.04 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 2 0 11 2 1 49
ร้อยละ 3.08 % 0.00 % 16.92 % 3.08 % 1.54 % 75.38 %

65 : 2 , 0 , 11 , 2 , 1 , 49...3.08 , 0.00 , 16.92 , 3.08 , 1.54 , 75.38 = 16 : 24.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62%

Powered By www.thaieducation.net