โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 17
ร้อยละ 8.70 % 13.04 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 39
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 3 6 3 2 0 56
ร้อยละ 4.29 % 8.57 % 4.29 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %

70 : 3 , 6 , 3 , 2 , 0 , 56...4.29 , 8.57 , 4.29 , 2.86 , 0.00 , 80.00 = 14 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net