โรงเรียนบ้านพงกูแว (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 12 3 4 0 37
ร้อยละ 3.45 % 20.69 % 5.17 % 6.90 % 0.00 % 63.79 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 16 19 9 1 0 142
ร้อยละ 8.56 % 10.16 % 4.81 % 0.53 % 0.00 % 75.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 18 31 12 5 0 179
ร้อยละ 7.35 % 12.65 % 4.90 % 2.04 % 0.00 % 73.06 %

245 : 18 , 31 , 12 , 5 , 0 , 179...7.35 , 12.65 , 4.90 , 2.04 , 0.00 , 73.06 = 66 : 26.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.94%

Powered By www.thaieducation.net