โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 0 4 0 31
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 11 1 6 0 0 106
ร้อยละ 8.87 % 0.81 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 12 2 6 4 0 137
ร้อยละ 7.45 % 1.24 % 3.73 % 2.48 % 0.00 % 85.09 %

161 : 12 , 2 , 6 , 4 , 0 , 137...7.45 , 1.24 , 3.73 , 2.48 , 0.00 , 85.09 = 24 : 14.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.91%

Powered By www.thaieducation.net