โรงเรียนบ้านนาหนัง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 6 1 3 0 29
ร้อยละ 9.30 % 13.95 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 5 8 2 0 0 174
ร้อยละ 2.65 % 4.23 % 1.06 % 0.00 % 0.00 % 92.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 9 14 3 3 0 203
ร้อยละ 3.88 % 6.03 % 1.29 % 1.29 % 0.00 % 87.50 %

232 : 9 , 14 , 3 , 3 , 0 , 203...3.88 , 6.03 , 1.29 , 1.29 , 0.00 , 87.50 = 29 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net