โรงเรียนบ้านนาหนัง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 6 1 3 0 29
ร้อยละ 9.30 % 13.95 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 2 5 8 2 0 174
ร้อยละ 1.05 % 2.62 % 4.19 % 1.05 % 0.00 % 91.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 6 11 9 5 0 203
ร้อยละ 2.56 % 4.70 % 3.85 % 2.14 % 0.00 % 86.75 %

234 : 6 , 11 , 9 , 5 , 0 , 203...2.56 , 4.70 , 3.85 , 2.14 , 0.00 , 86.75 = 31 : 13.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25%

Powered By www.thaieducation.net