โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 0 1 2 8
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 14.29 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 9 2 0 0 7 26
ร้อยละ 20.45 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 15.91 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 11 3 0 1 9 34
ร้อยละ 18.97 % 5.17 % 0.00 % 1.72 % 15.52 % 58.62 %

58 : 11 , 3 , 0 , 1 , 9 , 34...18.97 , 5.17 , 0.00 , 1.72 , 15.52 , 58.62 = 24 : 41.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38%

Powered By www.thaieducation.net