โรงเรียนบ้านโนนยอ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 64
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.46 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 0 0 5 2 1 171
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.79 % 1.12 % 0.56 % 95.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 82
ร้อยละ 0.00 % 2.20 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 90.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 1 2 12 2 1 317
ร้อยละ 0.30 % 0.60 % 3.58 % 0.60 % 0.30 % 94.63 %

244 : 1 , 0 , 5 , 2 , 1 , 235...0.41 , 0.00 , 2.05 , 0.82 , 0.41 , 96.31 = 9 : 3.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37%

Powered By www.thaieducation.net