โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 8
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 0 1 2 2 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 3 1 3 2 0 39
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 6.25 % 4.17 % 0.00 % 81.25 %

48 : 3 , 1 , 3 , 2 , 0 , 39...6.25 , 2.08 , 6.25 , 4.17 , 0.00 , 81.25 = 9 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net