โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 36
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 16 2 13 0 0 98
ร้อยละ 12.40 % 1.55 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 75.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 10 0 6 0 0 55
ร้อยละ 14.08 % 0.00 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 32 2 20 0 0 189
ร้อยละ 13.17 % 0.82 % 8.23 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

172 : 22 , 2 , 14 , 0 , 0 , 134...12.79 , 1.16 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 77.91 = 38 : 22.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net