โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 34
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 115
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 66
ร้อยละ 5.26 % 1.32 % 6.58 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 12 7 12 0 0 215
ร้อยละ 4.88 % 2.85 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 87.40 %

170 : 8 , 6 , 7 , 0 , 0 , 149...4.71 , 3.53 , 4.12 , 0.00 , 0.00 , 87.65 = 21 : 12.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60%

Powered By www.thaieducation.net