โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 32
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 2 8 0 0 114
ร้อยละ 5.34 % 1.53 % 6.11 % 0.00 % 0.00 % 87.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 64
ร้อยละ 5.26 % 1.32 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 16 4 17 0 0 210
ร้อยละ 6.48 % 1.62 % 6.88 % 0.00 % 0.00 % 85.02 %

171 : 12 , 3 , 10 , 0 , 0 , 146...7.02 , 1.75 , 5.85 , 0.00 , 0.00 , 85.38 = 25 : 14.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98%

Powered By www.thaieducation.net