โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 15 2 7 0 0 56
ร้อยละ 18.75 % 2.50 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 14 8 23 1 0 177
ร้อยละ 6.28 % 3.59 % 10.31 % 0.45 % 0.00 % 79.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 6 2 11 0 0 65
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 13.10 % 0.00 % 0.00 % 77.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 35 12 41 1 0 298
ร้อยละ 9.04 % 3.10 % 10.59 % 0.26 % 0.00 % 77.00 %

303 : 29 , 10 , 30 , 1 , 0 , 233...9.57 , 3.30 , 9.90 , 0.33 , 0.00 , 76.90 = 70 : 23.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net