โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 21
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 4 7 2 3 66
ร้อยละ 3.53 % 4.71 % 8.24 % 2.35 % 3.53 % 77.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 1 5 1 4 40
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 9.26 % 1.85 % 7.41 % 74.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 10 5 15 3 8 127
ร้อยละ 5.95 % 2.98 % 8.93 % 1.79 % 4.76 % 75.60 %

114 : 7 , 4 , 10 , 2 , 4 , 87...6.14 , 3.51 , 8.77 , 1.75 , 3.51 , 76.32 = 27 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

Powered By www.thaieducation.net