โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 15
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 2 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 82.14 %

28 : 1 , 0 , 2 , 2 , 0 , 23...3.57 , 0.00 , 7.14 , 7.14 , 0.00 , 82.14 = 5 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86%

Powered By www.thaieducation.net