โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วรนุช(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 3
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 15
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 1 0 18
ร้อยละ 19.35 % 0.00 % 19.35 % 3.23 % 0.00 % 58.06 %

31 : 6 , 0 , 6 , 1 , 0 , 18...19.35 , 0.00 , 19.35 , 3.23 , 0.00 , 58.06 = 13 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94%

Powered By www.thaieducation.net