โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 1 1 1 2 28
ร้อยละ 8.33 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 0 26 0 9 70
ร้อยละ 7.08 % 0.00 % 23.01 % 0.00 % 7.96 % 61.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 11 1 27 1 11 98
ร้อยละ 7.38 % 0.67 % 18.12 % 0.67 % 7.38 % 65.77 %

149 : 11 , 1 , 27 , 1 , 11 , 98...7.38 , 0.67 , 18.12 , 0.67 , 7.38 , 65.77 = 51 : 34.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23%

Powered By www.thaieducation.net