โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 43
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 1 5 5 5 99
ร้อยละ 4.17 % 0.83 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 82.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 8 1 5 5 5 183
ร้อยละ 3.86 % 0.48 % 2.42 % 2.42 % 2.42 % 88.41 %

166 : 8 , 1 , 5 , 5 , 5 , 142...4.82 , 0.60 , 3.01 , 3.01 , 3.01 , 85.54 = 24 : 14.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.59%

Powered By www.thaieducation.net