โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 0 0 7 0 1 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.07 % 0.00 % 1.01 % 91.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 32
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 1 2 12 0 1 144
ร้อยละ 0.63 % 1.25 % 7.50 % 0.00 % 0.63 % 90.00 %

121 : 0 , 0 , 8 , 0 , 1 , 112...0.00 , 0.00 , 6.61 , 0.00 , 0.83 , 92.56 = 9 : 7.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net