โรงเรียนวัดเขาดิน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 70
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 4 0 14 0 1 186
ร้อยละ 1.95 % 0.00 % 6.83 % 0.00 % 0.49 % 90.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 0 8 2 1 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.39 % 2.60 % 1.30 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 362 คน
จำนวน(คน) 6 0 30 2 2 322
ร้อยละ 1.66 % 0.00 % 8.29 % 0.55 % 0.55 % 88.95 %

285 : 6 , 0 , 22 , 0 , 1 , 256...2.11 , 0.00 , 7.72 , 0.00 , 0.35 , 89.82 = 29 : 10.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 362 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05%

Powered By www.thaieducation.net